Loading
Loading...
Eyðublað L-702 P, Útg.13
LÁGMARKSALDUR 20 ÁR.

Umsókn þessari þarf að fylgja passamynd, ef umsækjandi er erlendur ríkisborgari skal hann skila inn sakavottorði frá heimalandi. Nauðsynlegt er að umsækjandi tali og skilji íslensku.

 1. Með innsendingu umsóknar þessarar heimilar umsækjandi að leitað verði upplýsinga um hann í málaskrá lögreglu og hjá Ríkissaksóknara. Farið verður með þær upplýsingar sem trúnaðarmál og þeim upplýsingum eytt þegar afstaða hefur verið tekin til umsóknarinnar.
  Umsækjandi gerir sér fulla grein fyrir því að ef þær upplýsingar sem hann gefur við umsóknina reynast rangar, kann það að hafa áhrif á afgreiðslu
  umsóknarinnar.

 2. Innsendar myndir skulu vera í góðri upplausn með hreinum bakgrunni og eingöngu af umsækjanda. Allt skraut á myndum er óheimilt.

  Hér fyrir neðan er einnig hægt að hlaða inn öðrum gögnum s.s. afritum skjölum sem umsækjandi telur þurfa að fylgja með umsókninni.

UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA:
ATHUGIÐ:
 1. 21. gr.    Hæfi dyravarða.

  Enginn getur gegnt dyravörslu nema þeir sem lögreglustjóri samþykkir.

  Dyraverðir skulu fullnægja eftirtöldum almennum skilyrðum:

  1. Vera að minnsta kosti 20 ára.
  2. Hafa ekki gerst sekir um ofbeldis- eða fíkniefnabrot á síðustu fimm árum. Leggja skal fram sakavottorð því til staðfestu. Erlendir ríkisborgarar skulu leggja fram sakavottorð frá sínu heimalandi.

  Lögreglustjóri metur að öðru leyti hverjir teljist hæfir til að gegna dyravörslu. Lögreglustjóra er heimilt að kveða á um að enginn skuli gegna dyravörslu nema hann hafi lokið viðurkenndu námskeiði fyrir dyraverði. Lögreglustjóri getur sett nánari reglur um efni slíkra nám­skeiða og kveðið nánar á um hæfisskilyrði dyravarða.

   

   

   

 2. Athugið - þetta eyðublað verður að prenta út og skrifa undir, en síðan er tekið við því á lögreglustöð.

   

  __________________________

   

  ______________________________________