Loading
Loading...
Eyðublað L-003, Útg.25
UPPLÝSINGAR UM TILKYNNANDA
 1. Ef ákveðinn aðili er grunaður um verknaðinn þá vinsamlega skoðaðu:

  http://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/hofudborgarsvaedi/kaerumottaka/


UPPLÝSINGAR UM VERKNAÐINN/ATBURÐINN

 1. Ef tími er ekki vitaður þá verður að áætla tímann, tíminn verður að vera á forminu: kk:mm

 2. Áríðandi er að þessar upplýsingar séu nákvæmar:

 3. Vinsamlega lýsið hinu tapaða/stolna eins vel og mögulegt er, t.d. tegund, gerð, framleiðandi, fjöldi og allt annað er tilkynnandi telur að skipti máli.

 4. Annað er máli skiptir að mati tilkynnanda
Upplýsingar - mikilvægt !

Tilkynnandi nýtur réttarstöðu vitnis. Vitni ber að skýra satt og rétt frá og draga ekkert undan sem máli skiptir. Vísvitandi rangur framburður getur valdið vitni refsiábyrgð. Tilkynnandi krefst refsingar lögum samkvæmt yfir þeim er stal hlutnum og áskilur sér rétt til að leggja síðar fram bótakröfu vegna málsins. Með því að haka hér við þá samþykkir tilkynnandi að hann hafi lesið upplýingar um vitnaskyldu:

 1.  

   

  ________________________________________________________
  Dagsetning og undirritun

TIL ÚTFYLLINGAR FYRIR STARFSFÓLK LÖGREGLU