Loading
Loading...
Eyðublað L-002, Útg.26
UPPLÝSINGAR UM TILKYNNANDA

 1. Tilkynnandi er mættur á skrifstofu lögreglunnar til að skýra frá því að ofangreindum farsíma hafi verið stolið frá honum. Hann kveðst gefa lögreglunni heimild til að afla upplýsinga hjá viðkomandi símafyrirtæki um notkun símans frá hvarfi hans. Hins vegar er vakin athygli tilkynnanda á því að upplýsinganna verði ekki aflað nema sérstakt tilefni sé til að mati lögreglu, t.d. í tengslum við önnur brot.

UPPLÝSINGAR UM VERKNAÐINN/HVARFIÐ
 1. ________________________________________________________________________________________________________________________________


 2. Ef tími er ekki vitaður þá verður að áætla tímann, tíminn verður að vera á forminu: kk:mm

 3. Áríðandi er að þessar upplýsingar séu nákvæmar
UPPLÝSINGAR UM FARSÍMANN
 1. __________________________________________________________________________________________________________________________________

Upplýsingar:

Tilkynnandi nýtur réttarstöðu vitnis. Vitni ber að skýra satt og rétt frá og draga ekkert undan sem máli skiptir. Vísvitandi rangur framburður getur valdið vitni refsiábyrgð. Tilkynnandi krefst refsingar lögum samkvæmt yfir þeim er stal farsímanum og áskilur sér rétt til að leggja síðar fram bótakröfu vegna málsins. ATH. Ef símafyrirtæki er fengið til að kanna með hugsanlega notkun á símanum, og nær að rekja notkun hans, þá sendir það upplýsingar þar um til þjónustudeildar LRH á netfangið beidnir.thjonustudeild@lrh.is .

 1.  

   

   

   

  ____________________________________________________________
  Undirskrift tilkynnanda

TIL ÚTFYLLINGAR FYRIR STARFSFÓLK LÖGREGLU